Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett samordnat Vaccinationsarbete – för effektivare hantering av kommande vacciner SOU 2024:2

Publicerad

Ett samordnat Vaccinationsarbete  – för effektivare hantering av kommande vacciner

Vaccinationsprogramsutredningen har sett över regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret.

Ladda ner:

Utredningens förslag i relation till det nationella vaccinationsregistret sammanfattas i följande punkter.

  • Tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram m.m. utökas till att även omfatta regionala vaccinationsprogram. Den uttryckliga hänvisningen till vaccinationer
    mot sjukdomen covid-19 tas samtidigt bort
  • Ett tillägg görs i lagen om att rapporteringen ska ske skyndsamt
  • Regleringen görs mer flexibel genom att regeringen bemyndigas att
    närmare bestämma vilka variabler som ska rapporteras till registret.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...