Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering SÖ 1971:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nytryck av SÖ 1971:40 Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, undertecknad av Sverige den 5 maj 1966. Konventionen trädde i kraft den 4 januari 1969, för Sverige den 5 januari 1972. KORRIGERING: Ett fel har påträffats i den svenska översättningen av konventionen. I artikel 5, första stycket, första meningen ska orden "nationalitet eller etniskt ursprung" ersättas med "nationellt eller etniskt ursprung".