Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Danmark, Finland, Island och Norge om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen. SÖ 1997:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Danmark, Finland, Island och Norge om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen. Köpenhamn den 29 mars 1993