Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal jämte protokoll med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på i SÖ 1998:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal jämte protokoll med Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Stockholm den 14 oktober 1996