Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande SÖ 2005:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 6 maj 2004 att verkställa skriftväxling om avtalet. Den 19 maj 2005 beslutade regeringen att underrätta Isle of Man om att avtalet godkänts. Godkännandet meddelades den 25 maj 2005. Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2005. Riksdagsbehandling: Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243, SFS 2005:343.
Laddar...