Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater SÖ 2005:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater Bryssel den 29 maj 2000