Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel SÖ 2010:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 8
Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
Warszawa den 16 maj 2005

Regeringen beslutade den 12 maj 2005 att underteckna konventionen. Den 20 maj 2010 beslutade regeringen att ratificera avtalet och att i samband med ratifikationen lämna en förklaring enligt artikel 31.1 e) och 31.2 av innebörden att Sverige förbehåller sig rätten att inte, eller endast under särskilda förhållanden, utöva domsrätt, enbart på den grunden att brott enligt konventionen förövats mot en svensk medborgare.

Ratifikationsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare den 31 maj 2010.

Konventionen trädde i kraft den 1 februari 2008 och för Sverige trädde den i kraft den 1 september 2010.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:245, SFS 2009:400, SFS 2010:332.

Laddar...