Arbete mot utanförskap i statens budget

Uppdaterad

Arbete mot utanförskap är en del av utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Åtgärder mot utanförskap

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.