Hoppa till huvudinnehåll

På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?

Publicerad

Rättigheterna gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största ansvaret. Men myndigheter, kommuner och landsting har också ansvar.

Olika sorters rättigheter

Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån.

En grupp rättigheter kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls och kunna välja att vara med i föreningar.

Andra rättigheter kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FNs regler om mänskliga rättigheter

Efter andra världskriget började många länder samarbeta i Förenta nationerna, FN. De skapade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga.

Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om.

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
  • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
  • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
  • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
  • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
  • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
  • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
  • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.

Konventioner

I den allmänna förklaringen säger länderna att de tycker att det är viktigt med mänskliga rättigheter. Men de lovar inte att göra som det står i förklaringen.

Därför var nästa steg att göra konventioner. I konventionerna finns regler för mänskliga rättigheter. De länder som har skrivit på konventionerna lovar att följa reglerna. Sverige har skrivit på många konventioner. Det här är några av de viktigaste:

Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Den handlar om att människor inte får bli dåligt behandlade på grund av till exempel sin hudfärg.

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Den handlar om att människor har rätt till bland annat trygghet och utbildning och att slippa vara fattiga.

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Den handlar om att människor har rätt att leva i frihet och att kunna bestämma över sina liv. Människor har rätt att till exempel tycka, tänka och säga vad de vill så länge det inte skadar andra människor.

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Den handlar om att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Den handlar om att länderna inte ska behandla människor dåligt i fängelser, till exempel slå människor för att tvinga dem att berätta saker.

Konvention om barnets rättigheter

Den handlar om barns rättigheter och deras rätt till inflytande.

Europakonventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är lag i Sverige sedan 1995.

Europeiska unionen

I den Europeiska unionen, EU, finns också ett skydd för de mänskliga rättigheterna. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna skyddar de mänskliga rättigheterna i EU och medlemsländerna..

Om dina rättigheter kränks 

Om dina rättigheter kränks finns det flera saker du kan göra. Du kan exempelvis vända dig till Justitieombudsmannen (JO). I många fall kan en domstol pröva om du har rätt eller inte.

Om du inte blir hjälpt i Sverige kan du klaga till FN eller Europadomstolen.

Laddar...