Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Kreditgarantier till elproducenter

Här samlas information om kreditgarantier till elproducenter.

Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Fakta: Om statliga kreditgarantier till elproducenter

    Regeringen har beslutat att ställa ut 250 miljarder kronor i kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing AB, där transaktioner med så kallade elderivat sker i Sverige men också i de övriga nordisk respektive de baltiska länderna. Elderivat är ett finansiellt instrument som elproducenter handlar med för att prissäkra framtida elleveranser.

Energiförsörjningen

Innehåll om kreditgarantier till elproducenter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.