Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa och sjukvård

Ansvariga statsråd

Bild på socialminister Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister
Bild på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Tidig upptäckt viktigt i kampen mot prostatacancer

    Under november månad uppmärksammas kampen mot prostatacancer i hela världen. Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland män, och regeringen ger medel till de regionala cancercentrumen för att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättar här om regeringens arbete på området.

  • Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

    Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

  • Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

    För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Fotografi av Jakob Forssmed och  Hans Kluge
Socialminister Jakob Forssmed och Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Förstärkt samarbete med WHO på agendan

Onsdagen den 19 oktober var nya socialministern Jakob Forssmed värd för ett möte på Regeringskansliet med Dr. Hans Kluge, Världshälsoorganisationens regiondirektör för Europa. På mötet lyftes bland annat aktuella frågor inom arbetet mot antimikrobiell resistens, sexuell och reproduktiv hälsa samt hur man förstärker det ömsesidiga samarbetet mellan Sverige och WHO.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1575 träffar.