Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

    Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Barn från 12 år erbjuds vaccin

    Nya skarpa råd för ovaccinerade kommer att införas när de allmänna råden och rekommendationerna tas bort den 29 september. Det meddelades på en pressträff i dag. På pressträffen meddelades även att åldern för de som erbjuds vaccin sänks till 12 år. Planen är att vaccineringen av 12 till 15-åringarna kommer att sätta igång efter höstlovet. (En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.)

    – Det är för barnens hälsa vi gör detta och för att de inte ska riskera att missa mycket skolundervisning på grund av sjukdom, sade statsminister Stefan Löfven.

Bild: Regeringskansliet

Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Vid en pressträff den 7 september meddelades att ett antal restriktioner lyfts från och med den 29 september. Detta enligt steg 4 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3230 träffar.