Hoppa till huvudinnehåll

Om propositionen

Publicerad

Sedan början av 1980-talet har regeringen lagt fram en forskningspolitisk proposition varje mandatperiod. I propositionen anges inriktningen för regeringens politik inom forskning, innovation och högre utbildning kommande fyra år. Syftet är att skapa en viss långsiktighet och ge berörda myndigheter förutsättningar för planering och måluppfyllelse.

Arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen

Arbetet med regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition har pågått sedan början av 2023. I april 2023 gav regeringen forskningsfinansiärerna Forte, Formas, Rymdstyrelsen, Energimyndigheten, Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Under våren och sommaren skickades även inbjudningar till universitet och högskolor, myndigheter, organisationer och företag att inkomma med underlag och synpunkter. I slutet av oktober 2023 hade Utbildningsdepartementet fått in många intressanta inspel som kommer att analyseras inom Regeringskansliet.

I augusti 2023 utsåg regeringen ledamöterna i Forskningsberedningen, som är en expertgrupp som ska ge råd i arbetet med propositionen. De 15 ledamöterna är förordnade från den 1 september 2023 till och med den 30 september 2024 och ledamöterna sitter på personliga mandat. Forskningsberedningen hade sitt första möte med utbildningsminister Mats Persson den 28 september 2023. De kommer att ha sammanlagt sex möten.

Regeringen beräknas presentera propositionen i slutet av 2024.

Tidigare propositioner

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, Prop. 2020/21:60

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, Prop. 2016/17:50

Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30

Ett lyft för forskning och innovation, Prop. 2008/09:50

Laddar...