Hoppa till huvudinnehåll

Om Sveriges humanitära stöd till Gaza

Uppdaterad

Sedan den 7 oktober har Sverige med anledning av den humanitära krisen i Gaza ökat det humanitära biståndet med drygt 520 miljoner kronor. Sverige är sedan tidigare en av de största givarna till flera humanitära aktörer som verkar på plats i Gaza.

Stridigheterna mellan Israel och Hamas har nu pågått sedan terroristgruppen Hamas attacker den 7 oktober 2023. Den humanitära situationen i Gaza är förödande och behoven är akuta och enorma. Regeringen anser att en omedelbar humanitär vapenvila är nödvändig och att ett förbättrat humanitärt tillträde krävs för att stöd ska nå fram.

Sverige har sedan den 7 oktober ökat det humanitära biståndet med drygt 520 miljoner kronor mot bakgrund av den humanitära krisen i Gaza. Se till exempel: 

För att stöd ska nå fram krävs omfattande förbättringar av det humanitära tillträdet, inte minst fler vägar in i Gaza och möjlighet för humanitär personal och transporter att kunna röra sig säkert för att nå alla delar av Gaza. Alla parter i konflikten har enligt den internationella humanitära rätten ett ansvar att se till att civilbefolkningens humanitära behov tillgodoses.

På svenskt initiativ har Sverige, tillsammans med ett trettiotal länder, uppmanat Israel att öka det humanitära tillträdet till Gaza och möjliggöra bättre, säkrare och tillräckligt omfattande humanitära leveranser.

Statement by Minister for International Development Cooperation Johan Forssell (government.se)

Sverige för fortsatt för dialog med Israel om detta tillsammans med andra givare.

Om stödet via UNRWA 

FN-organisationen UNRWA är en av få organisationer med tillträde till utsatta områden i Gaza. Den 26 januari beslutade Sida att pausa sitt stöd till UNRWA mot bakgrund av allvarliga anklagelser om att några av organisationens anställda misstänks ha varit involverade i Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober. Svenskt bistånd ska hålla högsta kvalitet och aldrig komma i närheten av terrorism. Samtidigt ökade Sida sitt stöd till andra humanitära organisationer i Gaza och regionen med över 30 miljoner kronor. 

Den 9 mars beslutade regeringen att genomföra en utbetalning om 200 miljoner kronor till UNRWA, mot bakgrund av den akuta humanitära situationen i Gaza samt de nya åtaganden som UNRWA gjort inom ramen för en villkorad försäkran med Sverige. UNRWA har gått med på att tillåta kontroller, oberoende revision, stärka intern tillsyn och möjliggöra extra granskning av personal. Sverige har fått åtaganden bilateralt bekräftade av UNRWA, i likhet med den överenskommelse som EU-kommissionen ingått. Sveriges fortsatta stöd är villkorat på åtgärderna som innefattas i försäkran. Den 15 mars beslutade Sida att återuppta sitt stöd.

Regeringen har tidigare anslagit 400 miljoner kronor i stöd till UNRWA under 2024. Ytterligare utbetalningar kommer att bli aktuella under året baserat på framsteg i de åtgärder som UNRWA åtagit sig att genomföra för att stärka intern tillsyn, granskning och kontroll. 

Laddar...