Hoppa till huvudinnehåll

Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism syftar till att systematiskt och kunskapsbaserat arbeta mot extremismens och terrorismens bakomliggande orsaker. Det syftar även till att förebygga att extremistmiljöerna rekryterar fler personer.

Arbetet riktas främst mot att minska tillväxten av våldsbejakande extremism och omfattningen av radikaliserande strukturer. För att tillväxten ska brytas behöver insatser både riktas till personer som kan inspireras av de extremistiska miljöerna och till grupper och personer som befinner sig i en riskmiljö och har visat tecken på beteende som kan leda till våldsbejakande extremism eller terrorism.

Målsättningar

  • Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör integreras i det brottsförebyggande arbetet.
  • Minska tillväxten av våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Minska risken för att barn och unga som radikaliseras och rekryteras till våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Stärka motståndskraften mot falska uppgifter, rykten och desinformation.

Läs mer om regeringens åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism och terrorism i strategin:

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Centrala aktörer

Barnombudsmannen
Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Forum för levande historia
Försvarshögskolan
Jämställdhetsmyndigheten,
Kriminalvården
Mediemyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för ungdoms och civils- och samhällsfrågor
Polismyndigheten
Segerstedtinstitutet (Göteborgs universitet)
Socialstyrelsen
Skolinspektionen
Skolverket
Statens institutionsstyrelse
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets plikts- och prövningsverk
Åklagarmyndigheten

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...