Hoppa till huvudinnehåll

Hantera situationen under och efter ett attentat

Även om många insatser och åtgärder förebygger, förhindrar och skyddar samhället mot våldsbejakande extremism och terrorism måste det samtidigt finnas en beredskap för att kunna hantera en situation där ett attentat genomförs eller har genomförts.

Arbetet inom området syftar till att säkerställa att samhället har den förmåga som krävs för att ingripa och avbryta ett pågående attentat. Arbetet syftar även till att säkerställa att samhällskonsekvenser av sådan brottslighet begränsas, att offer för terrorism får stöd och upprättelse och att gärningspersoner grips och lagförs.

Målsättningar

  • Samhället ska snabbt kunna ingripa mot och avbryta ett attentat.
  • Myndigheter ska ha beredskap för att kunna hantera nya typer av attentat och angrepp.
  • Utveckla verktyg och samarbete för utredning och lagföring.
  • Utveckla stödet till offer för terrorism, hatbrott och demokratihotande brottslighet.

Läs mer om regeringens åtgärder för att hantera situationen under och efter ett attentat i strategin:

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Centrala aktörer

Brottsoffermyndigheten
Frivilligorganisationer
Försvarsmakten
Hälso- och sjukvård
Kommunerna, kommunala räddningstjänsten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Polismyndigheten
Radio och TV
Räddningstjänsten
Socialtjänsten
SOS Alarm
Säkerhetspolisen

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...