Hoppa till huvudinnehåll

Skydda människor och samhällets funktioner

Sårbarhet avser hur mycket och allvarligt ett system påverkas av en händelse. Graden av sårbarhet bestäms av förmågan att förutse, hantera, motstå och återhämta sig från händelsen. Arbetet för att skydda människor och samhällets funktioner kräver samverkan mellan alla berörda aktörer.

Den ökade komplexiteten i hotbilden har medfört att det i dag finns en stor mängd potentiella mål som aktörer inom de våldsbejakande miljöerna skulle kunna agera mot. Även möjliga platser där attentat kan genomföras har ökat. Därtill finns det en ökad risk för att svagheter i skyddet för samhällsviktig verksamhet utnyttjas för att genomföra attentat eller andra aktiviteter som syftar till att destabilisera samhället.

Arbetet för att skydda människor och samhällets funktioner kräver samverkan mellan alla berörda aktörer. Insatser inom detta område spänner över ett brett fält av myndigheter och andra aktörer samt omfattar ett flertal olika sakkunskaper. Det handlar bland annat om expertis inom fysiska skyddsbarriärer, avancerad it-teknik, risk- och sårbarhetsbedömningar, och säkerhetsbedömningar. Samhället måste också aktivt skydda utövandet av grundläggande fri- och rättigheter, som yttrandefrihet och religionsfrihet.

Målsättningar

  • Samhällets beredskap ska hålla jämna steg med utvecklingen av tillvägagångssätt för attentat.
  • Vidareutveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
  • De grundlagsskyddade fri- och rättigheterna ska aktivt skyddas.

Läs mer om regeringens åtgärder för att skydda människor och samhällets funktioner i strategin:

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

Centrala aktörer

Alla aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
Försvarets radioanstalt (FRA)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen

Nyheter och andra publiceringar kopplade till strategin

Längst ner på strategins startsida hittar du en lista med alla nyheter, pressmeddelanden och dokument som relaterar till strategin. Där kan du följa åtgärderna i kronologisk ordning och även söka efter mer information.

Laddar...