Offentlig upphandling i statens budget

Uppdaterad

Offentlig upphandling är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i statens budget.

Området omfattar anslaget:

1:17 Upphandlingsmyndigheten

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.