Offentlig upphandling i statens budget

Uppdaterad

Offentlig upphandling är en del av utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i statens budget.

Området omfattar anslaget:

1:17 Upphandlingsmyndigheten

Mer om statens budget

Den 8 november lämnade regeringen budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 till riksdagen.