Rysslands invasion av Ukraina

Sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 21,5 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina (24 mars 2023). Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

 • Det gör Sverige för att ställa Ryssland till svars för sina brott i Ukraina

  Ansvarsutkrävande för Rysslands brott mot folkrätten är en central fråga för Sveriges regering. Det är viktigt för upprättelse och rättvisa för Ukraina som stat och för de människor som faller offer för Rysslands krigsförbrytelser, men också för upprätthållandet av den regelbaserade världsordningen. Sverige stödjer en rad olika initiativ på området.

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 4,6 miljarder kronor i humanitärt stöd, stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad och civilskyddsinsatser med mera.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Sverige planerar för ytterligare stödpaket.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser sedan februari 2022

  Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande över 21,5 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också visst stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 16,9 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 1,82 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder
  • Civil krishantering – 500 miljoner kronor
  • Återuppbyggnad – 750 miljoner kronor
  • Reformstöd – 316 miljoner kronor
  • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 156 miljoner kronor

Mer om Sverige stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om regeringens arbete kring Rysslands invasion av Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 170 träffar.