Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete med anledning av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Sedan invasionens början har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och till Ukrainas återuppbyggnad. Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med cirka 4,2 miljarder kronor till humanitärt och civilt stöd.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Sverige planerar för ytterligare stödpaket.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser sedan februari 2022

  Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med över 21,5 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också visst stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 16,9 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 1,82 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder
  • Civil krishantering – 500 miljoner kronor
  • Återuppbyggnad – 750 miljoner kronor
  • Reformstöd – 316 miljoner kronor
  • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 156 miljoner kronor

Mer om Sverige stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om regeringens arbete kring Rysslands invasion av Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 164 träffar.