Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya exportkreditgarantier samt öppnande av handelssekreterarkontor i Kiev underlättar för svenska företag att bidra till Ukrainas uppbyggnad

Publicerad

Regeringen har i dag antagit en förordning om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. Det innebär att exporterande företag kan ansöka om exportkreditgarantier hos Exportkreditnämnden (EKN). Garantierna ska avse export till Ukraina som kan bidra till Ukrainas utveckling och välfärd. Regeringen har även beslutat att öppna ett handelssekreterarkontor i Kiev samt att tillsätta en ny handelssekreterare i Ukraina.

 – Det är en historisk dag att vi nu äntligen får Ukrainagarantierna på plats. Med exportkreditgarantierna och inrättandet av det nya handelskontoret i Kiev blir det enklare för svenska företag att investera i Ukraina. Det är också ett konkret exempel på hur regeringen arbetar med att öka synergierna mellan bistånd, handel och näringslivsfrämjande, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

De särskilda exportkreditgarantierna gör det enklare och mindre riskfyllt för svenska företag att investera i Ukraina. Det medför förbättrade möjligheter att exportera samhällsviktiga varor till Ukraina och kan därmed bidra till ekonomisk utveckling och uppbyggnad i landet.

Regeringen har även beslutat att en ny handelssekreterare kommer att tillsättas i Ukraina samt att ett nytt handelssekreterarkontor kommer att öppnas i Kiev.  

– Detta är ett stort och viktigt steg för att Sverige på bästa sätt ska kunna bidra till att främja handel och investeringar till Ukrainas uppbyggnad, säger bistånds- och utrikeshandelsministern.

Om exportkreditgarantierna för Ukraina

Regeringen avsatte i 2024 års budgetproposition 333 miljoner kronor för särskilda exportkreditgarantier för Ukraina. Garantierna som kommer att hanteras av Exportkreditnämnden kan utfärdas under 2024 för export av varor som kan klassas som bistånd.

Laddar...