Pensionerna 2021, frågor och svar

Publicerad

Här nedan finns frågor och svar om pensionerna 2021.

Hur påverkas min pension med anledning av coronapandemin?

Svar: Det beror på vad din pension består av.

Inkomstpensionssystemet är ett slutet system, frikopplat från statens budget, vilket innebär att det bär sina egna kostnader. Finansieringen av pensionerna sker i huvudsak av de avgifter som betalas in av dagens förvärvsaktiva. Pensionsutvecklingen är därför kopplad till inkomstutvecklingen bland de förvärvsaktiva. Går det bra i Sverige så ökar pensionerna. Nu ser vi stora påfrestningar och många löntagare drabbas hårt, vilket går ut över löneutvecklingen och därmed även pensionerna.

Premiepensionen är beroende på utvecklingen på börsen och hur det går där. Den månatliga pensionen bestäms årsvis och det är värdet i slutet av året som bestämmer nästa års pension. Det händer alltså inget med premiepensionen under 2020 och hur mycket premiepension som betalas ut för 2021 bestäms av värdet på premiepensionskontot i slutet av 2020.

Garantipensionen räknas om med förändringen i prisbasbeloppet som baseras på förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2019 och juni 2020. Det är SCB som räknar fram detta och de brukar normalt redovisa sitt förslag i mitten av juli. I det senaste scenariot väntas prisbasbeloppet öka marginellt, vilket innebär att garantipensionen inte påverkas negativt på samma sätt som inkomstpensionerna.

För pensionärer med både allmän inkomstgrundad pension och garantipension så kommer en eventuell sänkning av inkomst-/tilläggspensionen delvis kompenseras av en högre garantipension. Har man dessutom bostadstillägg kompenserar även den för en sänkt pension. För dem som har både garantipension och bostadstillägg blir effekten efter skatt mycket liten.

Vad gör regeringen med tanke på pensionerna?

Svar: För att öka pensionsinkomsten för personer som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas, ett inkomstpensionstillägg. Förmånen riktas till dem med en allmän inkomstgrundad ålderspension mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad och kan uppgå till maximalt 600 kr per månad. Den nya förmånen föreslås börja betalas ut under 2021. Förslaget har skickats ut på remiss.

Ännu vet vi inte exakt pensionerna för 2021 kommer påverkas av coronakrisen men regeringen och Pensionsgruppen bevakar frågan och kommer senare ta ställning till eventuella åtgärder.

Var kan jag få mer information?

Svar: På Pensionsmyndighetens webbplats pensionsmyndigheten.se finns mer information. Vill du göra en beräkning av din egen pension kan du gå in på webbsidan minpension.se