Artikel från Statsrådsberedningen

Tolkarna viktig del av Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Publicerad Uppdaterad

Flera av mötena i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 kommer att tolkas till olika språk. Det slås fast i ett avtal om samarbete mellan det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionens generaldirektorat för tolkning.

  • Två personer står och skakar hand. I bakgrunden syns en svensk flagga och en EU-flagga.

    Genoveva Ruiz Calavera, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning (SCIC) och Jens Granlund, generalsekreterare för sekretariatet för EU-möten i Sverige 2023 (SES23), undertecknade avtalet om tolktjänster på en ceremoni på Europahuset.

    Sofia Kjellin/EU-kommissionen i Sverige

  • En person sitter i ett tolkbås och gestikulerar. Utanför syns personer sittande vid bord placerade i en stor fyrkant.

    Tolkning pågår under ett EU-möte.

    Europeiska kommissionen

Under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023 hålls en rad informella möten i Sverige. Flera av dessa möten, där bland annat ministrar och höga tjänstemän från EU:s samtliga medlemsländer deltar, kommer att tolkas till olika språk. Det slås fast i ett avtal mellan det svenska EU-ordförandeskapet och Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning, som undertecknades på Europahuset i Stockholm torsdag den 9 juni av Jens Granlund, generalsekreterare för sekretariatet för EU-möten i Sverige och Genoveva Ruiz Calavera, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning (SCIC).

– Jag har själv deltagit på flera rådsmöten och kan konstatera hur viktiga tolkarna är. Det är avgörande att det blir rätt och korrekt för att undvika kommunikationsgap och där behöver vi professionell expertis, säger Jens Granlund.

– Många av mötena under ett ordförandeskap är väldigt tekniska och det är därför viktigt att medlemsländerna kan skicka sina bästa experter, snarare än att skicka dem som kan engelska bäst, säger Genoveva Ruiz Calavera.

Möten i Sverige under ordförandeskapet

Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförande i EU:s ministerråd. En av ordförandeskapets huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ. De allra flesta mötena, cirka 2 000, sker i Bryssel och Luxemburg men ungefär 150 möten kommer att genomföras i Sverige. Nästan 18 500 delegater beräknas besöka Sverige under första halvåret 2023.

Runt 35 av de ca 150 informella mötena i Sverige sker med tolkning. Tolkarna arbetar i så kallade tolkkabiner. Generaldirektoratet för tolkning (SCIC) står för tolkningen under samtliga informella ministermöten och ytterligare ett antal möten.

Språk i EU

EU har 24 officiella språk: Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Flerspråkighet är en av EU:s grundläggande principer och den är inskriven i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna: Alla EU-medborgare har rätt att använda vilket som helst av de 24 officiella språken för att kontakta EU:s institutioner, som är skyldiga att svara på samma språk.

Europeiska rådets och ministerrådets möten tolkas till EU:s samtliga officiella språk. Europaparlamentets ledamöter har rätt att använda vilket officiellt EU-språk som helst när de talar i parlamentet.

Generaldirektoratet för tolkning (SCIC) är kommissionens tjänst för tolkning och konferenser.

Källa: Europeiska kommissionen