Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Tomas Eneroth höll pressträff om Elektrifieringskommissionens arbete

Regeringens elektrifieringskommission presenterar tillsammans med bland annat regioner, länsstyrelser och näringsliv 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil i hela landet.

Om Elektrifieringskommissionen

Elektrifieringskommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag. Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter,de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras.

Kommissionen består av 16 ledamöter och Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte

Den 20 maj samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt för sitt tredje möte. På dagordningen stod bland annat arbetet med genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna.

Elektrifierade vägtransporter och elektrifieringsstrategin på agendan

Den 18 mars samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt till sitt andra möte. På dagordningen stod diskussioner om arbetet med att ta fram en handlingsplan för elektrifiering av vägtransporterna, genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna och den nationella elektrifieringsstrategin.

Elektrifieringskommissionens arbete har startat

Under hösten tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. På det första mötet, drog infrastrukturminister Tomas Eneroth upp ramarna för arbetet de kommande två åren. Dessutom bidrog kommissionens ledamöter med sina perspektiv och hur de kan bidra med att påskynda elektrifieringen.