Elektrifieringskommissionen

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Fotot visar framdelen av en bil som laddas
Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Om Elektrifieringskommissionen

Elektrifieringskommissionen ska i samråd med berörda aktörer identifiera åtgärder som de kan vidta för att takten i elektrifieringen på transportområdet ska öka. Analysen ska innefatta person- och godstransporter inom samtliga trafikslag. Kommissionen ska särskilt fokusera på hur regionala godstransporter,de statliga vägarna, för industrin viktiga stråk och transporter i bygg- och anläggningsprojekt kan elektrifieras.

Kommissionen består av 16 ledamöter och Tomas Eneroth som ordförande. Ledamöterna är representanter från politiken, näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Tyskt intresse för Elektrifieringskommissionens arbetssätt

Under den första dagen av det tyska statsbesöket den 7-9 september välkomnade infrastrukturminister Tomas Eneroth representanter ur den tyska delegationen på Infrastrukturdepartementet. Syftet med besöket var att ta del av Elektrifieringskommissionens arbete och arbetssätt.

Batterier och vätgas i fokus när Elektrifieringskommissionen samlades

Torsdagen den 19 augusti samlades Elektrifieringskommissionen till sitt fjärde digitala möte. På dagordningen stod bland annat omvärldsspaningar om utvecklingen på vätgasområdet och inom batteriutveckling samt diskussioner om vätgasens roll för elektrifieringen av transportsektorn.

Elektrifiering av regionala godstransporter i fokus på kommissionens tredje möte

Den 20 maj samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt för sitt tredje möte. På dagordningen stod bland annat arbetet med genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna.

Elektrifierade vägtransporter och elektrifieringsstrategin på agendan

Den 18 mars samlades Elektrifieringskommissionens ledamöter digitalt till sitt andra möte. På dagordningen stod diskussioner om arbetet med att ta fram en handlingsplan för elektrifiering av vägtransporterna, genomförandeplaner för att elektrifiera de regionala godstransporterna och den nationella elektrifieringsstrategin.

Elektrifieringskommissionens arbete har startat

Under hösten tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. På det första mötet, drog infrastrukturminister Tomas Eneroth upp ramarna för arbetet de kommande två åren. Dessutom bidrog kommissionens ledamöter med sina perspektiv och hur de kan bidra med att påskynda elektrifieringen.