Hoppa till huvudinnehåll

Ta del av allmän handling

Uppdaterad

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet.

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran.

Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Du har också möjlighet att besöka Regeringskansliets forskarsal för att själv söka i Regeringskansliets diarium.

Offentlighetsprincipen

Äldre handlingar flyttas regelbundet till Riksarkivet. Mer detaljerad information om vilka handlingar som finns hos Riksarkivet kan du få genom Regeringskansliets arkiv. Om du vill ta del av handlingar som lämnats över till Riksarkivet, ska du vända dig till Riksarkivet.

Riksarkivets webbplats

Rätt till anonymitet

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte. Du bör dock vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Om du vill vara anonym när du beställer handlingar rekommenderar vi att du besöker Regeringskansliets forskarsal. Du kan även kontakta Regeringskansliet per telefon eller genom det generella kontaktformuläret för att ta del allmänna handlingar utan att ange namnuppgifter.

Generellt kontaktformulär

Papperskopior och avgifter

Du har rätt att få del av handlingarna som papperskopior. I Regeringskansliets forskarsal kan du ta del av handlingarna kostnadsfritt. Vill du hämta ut handlingarna i forskarsalen eller få dem skickade per post, tar Regeringskansliet ut en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och därefter tillkommer 2 kr för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Redan publicerat material

Innan du kontaktar Regeringskansliet, bör du kontrollera om det material som du är intresserad av redan finns publicerat på regeringen.se.

Många av de handlingar som kommer från riksdagen kan gå snabbare att få via riksdagens webbplats där de ofta även är publicerade. I verktyget Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats, publiceras bland annat kopior av de regleringsbrev som har beslutats av regeringen.

Kontakt

Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Andra kontaktmöjligheter

Du kan vända dig direkt till registrator vid ett specifikt departement för att fråga om handlingar eller göra ett besök i Regeringskansliets forskarsal för att själv söka i Regeringskansliets diarier.

Söker du regleringsbrev?

I verktyget Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats publiceras bland annat kopior av de regleringsbrev som beslutats av regeringen.

Laddar...