Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att genomföra jämställdhetsinsatser i skolan Diarienummer: U2006/9049/S

Ladda ner:

Regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Myndigheten för skolutveckling att planera och genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Uppdraget omfattar såväl det offentliga skolväsendet som motsvarande fristående utbildningsverksamheter. Uppdraget innebär att myndigheten ska genomföra ett flertal utvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet. Myndigheten för skolutveckling ska årligen i samband med sin årsredovisning lämna en delrapport om hur uppdraget genomförs. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2010.