Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Inrättande av en övervakningskommitté för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden 2014–2020 Diarienummer: N2014/3674/RT

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att de organisationer som anges i bilagan ska ingå i övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden 2014–2020. Den förvaltande myndigheten, Tillväxtverket, ska inom sitt uppdrag att bistå övervakningskommittén säkerställa att en jämn könsfördelning finns bland kommitténs ledamöter.