Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Inrättande av en övervakningskommitté för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden 2014–2020 Diarienummer: N2014/3674/RT

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att de organisationer som anges i bilagan ska ingå i övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden 2014–2020. Den förvaltande myndigheten, Tillväxtverket, ska inom sitt uppdrag att bistå övervakningskommittén säkerställa att en jämn könsfördelning finns bland kommitténs ledamöter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.