Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att fortsätta insatserna för att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket Diarienummer: N2014/5023/RT

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län, samt erbjuder samverkansorganet i Kalmar län respektive landstinget i Kronobergs län, att för regeringens räkning till och med 2017 fortsätta de insatser som sedan 2012 påbörjats för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska även fortsättningsvis samordna uppdraget.