Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om underlag till regeringens forskningspolitik Diarienummer: M2015/1170/Mm

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) att analysera och redovisa hur myndigheten inom sitt ansvarsområde kan bidra till att effektivare möta det forskningspolitiska målet. Därutöver ska Formas tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Rymdstyrelsen, Verket för innovationssystem, Statens Energimyndighet och Vetenskapsrådet redovisa en gemensam analys.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska samordna den gemensamma analysen. Myndigheternas individuella och gemensamma analyser kommer att utgöra underlag för kommande propositioner.

Analyserna ska vara framtidsorienterade och ha ett tioårigt perspektiv fr.o.m. 2017. För de förslag som lämnas ska en bedömning av eventuella kostnader lämnas och om förslagen medför ökade kostnader, ska förslag till finansiering presenteras. Myndigheten ska redovisa sin enskilda analys till Miljö- och energidepartementet samt sin gemensamma analys till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 25 oktober 2015.

Laddar...