Uppdrag att analysera torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan Diarienummer: M2015/03518/Nm

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera och redovisa den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan särskilt med avseende på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker samt att föreslå hur torvutvinningens negativa inverkan på måluppfyllelsen kan minska.

Ladda ner: