Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning Diarienummer: Fi2016/02469/S3

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Skatteverket att beskriva det arbete myndigheten bedriver i dag för att uppmuntra företag till att utarbeta en skattepolicy samt lämna förslag på konkreta åtgärder för hur detta arbete kan förstärkas. Om förslagen förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna ska det föreslås hur dessa ska finansieras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2016.