Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Överenskommelse om nytt Öresundsavtal

Publicerad

Sverige och Danmark har nu nått en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal. Syftet är främst att förenkla för gränspendlare och deras arbetsgivare och därmed få en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresund. Ambitionen är att underteckna avtalet så fort som möjligt så att det kan träda kraft 2025.

I samband med det danska statsbesöket träffade finansminister Elisabeth Svantesson Danmarks skatteminister Jeppe Bruus. Därmed lades sista handen vid en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal på skatteområdet.

– Det här avtalet gör att det blir enklare för pendlare att distansarbeta om man bor i Sverige men jobbar i Danmark. Det här innebär att vi får en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresundsregionen och skapar förutsättningar för fler jobb och högre tillväxt, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Öresundsavtalet från 2003 reglerar främst beskattningen av de som pendlar över Öresund. Genom det nuvarande avtalet ges möjlighet för en gränspendlare att i viss utsträckning arbeta hemifrån och fortsatt bara beskattas i det land där arbetet normalt utförs. Kopplat till dessa regler finns också en kompensations­ordning, som innebär att kompensation på ömsesidig basis betalas för det faktum att pendlarna inte beskattas i sina hemkommuner.

Genom överenskommelsen att uppdatera Öresundsavtalet, anpassas det till dagens arbetsmarknad. Personer som normalt pendlar över Öresund ska under mer flexibla former kunna utföra en del av sitt arbete i sitt bosättningsland, utan förändrad beskattningssituation. Denna flexibilitet ska även vara tillgänglig för offentligt anställda, vilket nu inte är fallet.

Kompensationsordningen kommer fortsättningsvis även att omfatta kompensation för offentligt anställda som inte betalar inkomstskatt i sin hemkommun, vilket nu inte görs. Det kommer att ge en ökad nettokompensation till Sverige.

Nu vidtar arbete i båda länderna med en teknisk granskning av avtalet, för att sedan gå vidare mot ett undertecknande under sommaren. Ambitionen är att avtalet om möjligt ska träda i kraft 2025. 

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Laddar...