Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning Diarienummer: Ku2016/01675/D

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet att kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016. Brottsförebyggande rådet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 9 november 2017.

Ladda ner: