Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna Diarienummer: Ju2015/09334/L2

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.

Ladda ner:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitie-departementet) senast den 1 september 2017.

Pressmeddelande: Uppdrag att förbättra tillsynen av gode män och förvaltare

Artikel: Morgan Johansson efterlyser bättre tillsyn rörande gode män och förvaltare