Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Justitiedepartementet

Morgan Johansson efterlyser bättre tillsyn rörande gode män och förvaltare

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson träffade den 8 juni representanter för Sveriges kommuner och landsting, SKL, och sju länsstyrelser för att diskutera hur tillsynen över god man- och förvaltarverksamheten kan bli bättre.

Morgan Johansson i samtal med person utanför bilden
– I Sverige brukar vi ha stark kontroll när det gäller utsatta människor, men i det här fallet verkar den kontrollen ha brustit, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Justitieministern betonade vikten av att förbättringar kommer till stånd så snart som möjligt. Ett första steg blir därför att redan i sommar ge berörda länsstyrelser i uppdrag att förbättra tillsynen.

Bakgrunden är att Justitiekanslern riktat kritik mot länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndarna, som i sin tur har tillsyn över gode män och förvaltare. SVT har också gjort en uppmärksammad reportageserie där man gått igenom de senaste fyra årens samtliga tillsynsrapporter från länsstyrelserna. I granskningen, som bara omfattar en bråkdel av alla fall, fann SVT att 26 miljoner kronor var oredovisade. Skulle man göra en systematisk genomgång, kan det alltså handla om betydligt större belopp.

– I Sverige brukar vi ha stark kontroll när det gäller utsatta människor, men i det här fallet verkar den kontrollen ha brustit. Endast en polisanmälan hade gjorts i de granskade fallen. Om man misstänker att ett brott har begåtts, ska man göra en polisanmälan, säger Morgan Johansson

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att förbättra
tillsynen över och stödet till överförmyndarna