Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför utvecklingen av en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, förbereda för hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utvecklas.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska MSB samråda med och beakta den kommande redovisningen från utredningen om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Därutöver ska myndigheten samråda med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Post- och telestyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2017.

Pressmeddelande: Framtida kommunikationslösningar för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa och försvar