Uppdrag att stödja export- och investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att under perioden 2016–2018 stödja arbetet med främjandet av svensk miljö- och klimatteknik samt smarta städer inom ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0. I uppdraget ingår att Energimyndigheten ska stödja uppbyggnaden av Hammarby Sjöstad 2.0 som export- och investeringsplattform. Detta ska ske i enlighet med Team Sweden-modellen.

Ladda ner:

Resultatet av uppdraget och en redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019. Delrapporteringar ska lämnas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017 och den 31 mars 2018.