Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda överföring av vissa uppgifter till den jämställdhetsmyndighet som inrättas Diarienummer: U2017/00992/UF

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att förbereda överföring av vissa uppgifter den 1 januari 2018 till den jämställdhetsmyndighet som inrättas samma dag.

Överföringen avser uppgifterna att fördela bidrag, dels enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, dels enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

De ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen ska framgå av myndighetens budgetunderlag för 2018–2021.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.