Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan Diarienummer: U2016/05591/S, U2017/01929/S

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan för att förtydliga förskolans uppdrag. Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.

Ladda ner:

Skolverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet. Skolverket ska därutöver lämna in en plan för genomförandet av uppdraget och vilka områden i läroplanen som kan bli föremål för ändringsförslag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 september 2017.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 23 mars 2018.