Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängning av uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända Diarienummer: A2017/01413/I

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att till och med den 31 december 2018 fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända.

Ladda ner:

Bakgrund

Det myndighetsgemensamma projektet Mötesplatser och information (nedan benämnt Mötesplatser) inleddes under våren 2014 med syftet att utveckla en mötesplats för individanpassad service och information från myndigheterna till nyanlända utifrån deras servicebehov för att de snabbare skulle nå etablering i form av arbete, studier eller annan aktivitet.

Vid utvärdering av projektet framkom att kontakter med myndigheter som normalt tagit tre till fyra veckor kunde minskas till ungefär fyra timmar och att de nyanlända upplevde ökad trygghet och kontroll över sin situation.

Mot denna bakgrund och på grund av det stora antalet asylsökande i Sverige under hösten 2015 fick Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket den 28 juli 2016 i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med Mötesplatser fram till och med den 31 december 2017.

Regeringsuppdrag från 28 juli 2016: Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända

Syftet med uppdraget är att förenkla processen för nyanlända i deras myndighetskontakter och öka effektiviteten för de berörda aktörerna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.