Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om förenklade och mer effektiva processer för nyanlända Diarienummer: A2016/01467/EXPCH

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända.

Ladda ner:

Myndigheterna ska gemensamt redovisa genomförandet av planerad utveckling av samverkansprojektet Mötesplatser och information, som myndigheterna, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, har bedrivit sedan 2014.

Uppdraget innebär att berörda myndigheter, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, ska utveckla verksamheten i enlighet med vad som anges i uppdraget. Försäkringskassan ska ansvara för samordningen av uppdraget.

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av resultatet av verksamheten senast den 28 februari 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Finansdepartementet, Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.