Uppdrag att fördela medel till utbildningar för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning Diarienummer: S2017/03737/FS

Regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Ladda ner:

Projektet eller projekten ska syfta till att bidra till att personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från annat land mer skyndsamt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden och erhålla svensk legitimation efter att eventuellt uppehållstillstånd har beviljats. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2018.