Uppdrag om sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård Diarienummer: S2016/07297

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska kartlägga vårdsponsring och vårdsponsringsavtal i hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Kartläggningen ska visa:

  • i vilken utsträckning och i vilka former sponsring av vård förekommer, samt
  • eventuella konsekvenser av sponsringen för vårdverksamheten.

Myndigheten ska också analysera vårdsponsringens förhållande till relevanta lagar och regler.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2018.