Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Ändring av Kungl. Bibliotekets uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för hela Sverige Diarienummer: Ku2017/01537/KO

Publicerad

Regeringen har beslutat att en fördjupad delredovisning av uppdraget med förslag till en nationell biblioteksstrategi ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2018.

Ladda ner:

Bakgrund

Regeringen beslutade den 11 juni 2015 om uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi för hela Sverige. Enligt uppdraget ska Kungl. biblioteket lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget med förslag till en nationell biblioteksstrategi till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2017. Kungl. biblioteket har i en skrivelse den 16 juni 2017 föreslagit att en fördjupad delredovisning istället lämnas i maj 2018.