Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att analysera genomförandet av ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Diarienummer: A2017/01823/A

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av det nya etableringsregelverket som börjar gälla den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Statskontoret ska inom ramen för uppdraget analysera om syftet att skapa ett mer effektivt och flexibelt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag uppnås, i enlighet med vad regeringen har gett uttryck för.

Statskontoret ska också vid behov föreslå ytterligare åtgärder som regeringen eller Arbetsförmedlingen bör vidta för att syftet med det nya regelverket ska uppnås.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-departementet) senast den 28 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.