Uppdrag till Statskontoret att analysera verksamheten vid Statens medieråd Diarienummer: Ku2017/02229/MF

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att göra en analys av hur verksamheten vid Statens medieråd förhåller sig till myndighetens uppdrag. Analysen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 mars 2018.

Ladda ner:

Statskontoret ska särskilt analysera:

  • hur myndighetens verksamhet förhåller sig till andra myndigheter, institutioner och organisationer med närliggande verksamheter, samt hur myndighetens samarbete med dem har utvecklats under senare år,
  • hur myndighetens verksamhet har utvecklats sedan 2011 och hur den förhåller sig till myndighetens instruktion,
  • hur efterfrågan på myndighetens insatser har utvecklats, och
  • hur regeringens styrning av myndighetens verksamhet har fungerat.