Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att betala ut medel till OECD för deltagande i en översyn av yrkesutbildningen i Sverige Diarienummer: U2017/04241/GV

Publicerad

Kammarkollegiet ska betala ut medel till OECD för påbörjande av en översyn av yrkesutbildningen i Sverige under 2017.
Översynen förväntas ge en analys av yrkesutbildningens utveckling i Sverige under den senaste tioårsperioden och resultera i policyråd för yrkesutbildning såväl på gymnasial som på eftergymnasial nivå.

Ladda ner: