Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas Diarienummer: Ju2017/08662/PO

Publicerad

Polismyndigheten får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur de föreslagna tillskotten enligt budgetpropositionen för 2018 ska fördelas och användas i myndigheten i syfte att stärka och utveckla polisverksamheten samt förbättra verksamhetsresultaten.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlaget, dock senast den 1 mars 2018.

Pressmeddelande: Polismyndigheten ska redovisa hur verksamheten ska stärkas och utvecklas