Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten ska redovisa hur verksamheten ska stärkas och utvecklas

Publicerad

Regeringen genomför just nu en historisk satsning på Polismyndigheten. Genom budgetpropositionen för 2018 höjs nivån på anslaget för Polismyndigheten med 2 miljarder kronor. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att redovisa hur de ska använda satsningen för att på bästa sätt utveckla och förstärka verksamheten.

Genom budgetpropositionen för 2018 höjs anslaget för Polismyndigheten med 2 miljarder kronor. För år 2019 höjs anslaget med 2,3 miljarder och år 2020 höjs anslaget med 2,8 miljarder. Den nya satsningen överstiger Polismyndighetens egen begäran och är den största satsningen som gjorts på polisen under 2000-talet. Med anledning av den stora satsningen regeringen nu genomför får Polismyndigheten i uppdrag att redovisa hur budgettillskottet ska användas för att förstärka och utveckla verksamheten.

En del av utvecklingen handlar om att polisen måste få behålla sin nuvarande personal och bli fler. Myndigheten ska därför också redovisa en plan för hur organisationen ska kunna fortsätta att utvecklas efter 2020 i syfte att öka antalet anställda med 10 000 fram till 2024.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh