Uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche Diarienummer: N2017/04770/EUI