Uppdrag att förbereda och genomföra en global trafiksäkerhetskonferens i Sverige 2020 Diarienummer: N2018/01203/TS

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att förbereda Världshälsoorganisationens (WHO) nästa globala högnivåkonferens om trafiksäkerhet i Sverige. Uppdraget innefattar också att 2020 genomföra konferensen förutsatt att FN beslutar att ge Sverige uppdraget.

Ladda ner:

Kostnaden för uppdragets genomförande beräknas till högst 17 miljoner kronor för perioden 2018–2020 varav 2 miljoner kronor avser 2018.